192617_1c72b377   В останні кілька десятків років істотно зростає інтерес людини до дослідження найголовнішого природного мінералу, до води, її походженням, властивостям, ролі як основи забезпечення самого життя на планеті Земля. Якщо розглядати як би в історичному плані дослідження людиною води, то складається однозначно уявлення, що вода - це є саме життя і тому вода проявляє нескінченне число різноманітних властивостей, як і саме життя. Чим більше людина вивчає властивості води, тим більше вона відкриває людині свої таємниці.
професор М.В.Курік
Український інститут екології людини
    

Проблема


Як важко сьогодні в одній статті або книзі описати основи життя на Землі, так важко в даному випадку вчинити з водою, і навіть не просто з водою, а з питною водою, тією водою, яка потрібна людині для її існування. Певний ажіотаж навколо питної води створюється ЗМІ останнім часом у зв'язку з роботами японського дослідника М.Емото, який показав, що вода як жива система реагує на емоції людини, тобто проявляє зовсім незвичні, унікальні властивості, про які до цього можливо людина і не здогадувався.
Особливий інтерес до води, яку повинна і може пити людина, визначається соціально-екологічними причинами. Еволюційно, для людини, як невід'ємної частини природи, необхідна поверхнева вода - вода поточна, з перекатами по руслу річки, вода, яка постійно «бачить» космос, день і ніч, вплив полів космосу. З того часу, коли людина відділила себе від Природи і стала над нею, над природними силами, з цього часу в суспільстві виникли так звані екологічні проблеми, почали проявлятися принципові протиріччя між Людиною і Природою, які з кожним роком все більше і більше посилюються. Це призвело сьогодні до того, що «Природа хвора людиною». У цьому і є суть сьогоднішньої екологічної катастрофи на планеті. Якщо людство не поверне себе в Природу, не відновить гармонію і рівновагу між Природою і собою, екологічний апокаліпсис неминучий. Природним індикатором погіршення взаємодій між природою і людиною може служити поверхнева вода на Землі. Якщо ще років 15-20 на Україні, наприклад, вода, особливо в гірській річці, задовольняла умовам питної води для людини, то зараз на Україні практично немає джерела поверхневої питної води, в першу чергу через її екологічну забрудненість. Таким чином, діяльність людини на Землі, яка ніяк не узгоджується з біологічним життям на Землі, виявляється в першу чергу на властивості самого життя людини - на якості питної води.
Відповідно до даних Всесвітньої організації здоров'я, понад 80 відсотків усіх проблем здоров'я людини визначається якістю питної води. Не може людина бути здоровою, якщо вона не п'є якісну питну воду.
Що значить в даному випадку якісна питна вода, що означає поняття «питна вода», яка це вода, де вона є, де вона доступна для людини? Може сама людина стати господарем свого здоров'я, тобто вживати сьогодні питну воду, яка гарантувала б людині її здоров'я? Мабуть, людині давно треба було б дотримуватися якогось культу питної води і, можливо в такому випадку не було б сьогодні таких фатальних проблем для здоров'я людей, які ми маємо.
Невеликий наш досвід вивчення основних фізичних властивостей різних природних питних вод, їхній вплив на організм людини дозволив нам сформулювати ряд нових критеріїв якості питної води. Сьогодні вживання людиною високоякісної питної води, структурно відповідної внутрішньоклітинної води організму, гарантує людині якісне здоров'я. Основа здоров'я людини - це, в першу чергу, висока, природна, біоенергетична якість питної води.

 

Вода - основа організму людини


У будь-якому джерелі літератури з фізіології живих організмів, людини вказується в процентному співвідношенні до всього організму, скільки в яких органах, структурах живого міститься води. Ці дані тільки підкреслюють роль і важливість води в будові і функції живого організму, проте, не розглядають функціональну роль води.
Основна частина води всередині організму, зв'язана вода, зосереджена всередині клітин (близько 70 відсотків), а решта (30 відсотків) частина води - це позаклітинна вода. З цієї позаклітинної води - 7 відсотків становить кров і лімфу (фільтрат) крові, а решта омиває клітини. Це міжтканинна або вільна вода організму.
Ряд органів організму людини містять досить багато води в своєму складі. Це мозок, статеві клітини, шкіра, печінка та ін. Ембріон людини на 97 відсотків складається з води, а новонародженого кількість становить 77 відсотків маси, і з роками кількість води в організмі зменшується.
Вода людського мозку - це особливої ​​структури зв'язана вода. Якщо в цю воду надійде найменша, не властива організму людини речовина, настає ломка, порушення психічного стану людини. Прикладом таких речовин є алкоголь, нікотин, наркотики, токсичні та інші шкідливі речовини, збуджуючі засоби, включаючи допінгові препарати. Організм людини швидко відчуває порушення водного балансу. Так втрата вологи близько 6-8 відсотків від ваги тіла викликає тяжкий стан, близький до непритомності. Якщо втрата води, становить 10-12 відсотків, може відбутися зупинка серця.
При народженні людини, її організм містить певне співвідношення зв'язаної, внутрішньоклітинної води до вільної, міжклітинної води. Це співвідношення двох вод організму в процесі життєдіяльності людини має підтримуватися постійно. Від постійної підтримки рівноваги водного гомеостазу організму залежить здоров'я людини та її довголіття. У свою чергу для того, щоб в організмі підтримувалося співвідношення між зв'язаною, внутрішньоклітинної водою і позаклітинною, вільною водою, людина повинна пити високоякісну питну воду, яка за своїми структурними та біофізичними характеристиками максимально повинна відповідати властивостям внутрішньоклітинної води організму. У природі такої питної води сьогодні стає дедалі менше і менше.
Звідси випливає, що для життя людини необхідна не просто питна вода чиста, доочищена або альпійська, потрібна питна вода, яка має певну структурну впорядкованість і, яка має природну біоенергетику, так звана «жива вода». Тільки така структурована питна вода при її систематичному вживанні людиною, здатна підтримувати сталість в організмі співвідношення зв'язаної води до вільної.Вода - структурний компонент живого


Вода як жива структура завжди перебуває у взаємодії з тими речовинами, молекулами, органічного та неорганічного походження, з якими контактує вода. Вода є унікальним розчинником в природі. Органічні молекули по відношенню до води проявляють амфіфільні властивості [3]. Залежно від молекулярної структури природні органічні молекули з водою утворюють різні впорядковані структури (міцели, ліпопротеїдні комплекси, мембранні структури тощо.), Які складають окремий клас речовин, звані ліотропні рідкі кристали [3,4].
По суті практично всі живі структури в природі - це природні ліотропні рідкі кристали [4]. Таким чином, в будь біологічній структурі вода є необхідним і дуже важливим компонентом живого. Якщо вода змінює свою структуру, змінюється її взаємодія з біологічними молекулами і відповідно відбувається порушення структури живої системи, її функціональної активності. Як приклад ролі води у формуванні біологічної структури можна навести жовч людини [3,4]. Жовч, яка виробляється печінкою, в основному складається з чотирьох компонент: вода, це більше 60% складу жовчі, далі до складу жовчі входять в різних концентраціях холестерин, який у воді не розчинний, жовчні кислоти, які теж у воді практично не розчинні і четвертий компонент - фосфолипид, лецитин, який не тільки сам добре розчинний у воді, але який сприяє взаємодії («розчинення») у воді холестерину і жовчних кислот. У результаті такого спільної взаємодії утворюється жовч. Яка має міцелярно структуру і яка має важливі для організму людини самобілізірующіе і відповідно фізіологічні властивості. Якщо для такого утворення жовчі немає в організмі води, як розчинника, необхідної структурної впорядкованості не відбувається необхідна взаємодія, не утворюється міцелярно структура, а з нерозчинних органічних молекул холестерину або жовчних кислот утворюються власні кристали, мінерали в організмі. Жовч в такому випадку стає літогенної. Цей стан відповідає освіті різних кристалів (холестеринових, пігментних) в жовчному міхурі, в жовчних протоках і можливо в клітинах печінки. Тільки певної структури, біогенна, внутрішньоклітинна вода може забезпечити нелітогенную жовч в організмі. Таким чином, структура внутрішньоклітинної води організму людини є основою забезпечення через ліотропний мезоморфізм, існування живих структур.
Найважливіша для живого організму геномна молекула, своєю структурою зобов'язана структурі води. Структура молекул води задає структуру біосинтезу молекул амінокислот, вода входить разом із амінокислотами до структури основної молекули організму - дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Весті це природний ліотропний рідкий кристал і вода в ньому є тією молекулою, котра визначає його функціональну активність.
З цих прикладів випливає висновок про те, що для існування людини його організму потрібна постійно оновлююча, особлива за структурою та властивостями розчинності - біогенна, внутрішньоклітинна вода. А це, у свою чергу, означає, що людина має пити структурно-впорядковану природну воду, яка в ідеалі має відповідати структурі та властивостям внутрішньоклітинної води.
На щастя, така високоякісна структурована питна вода ще в природі існує і, крім того, людина, схоже, навчилася різними способами доводоподготовкі робити з природної води необхідну для організму структуровану питну воду.

 

Фрактальна питна вода


Часто в літературі питну воду називають рідким кристалом, чим підкреслюється, що природна питна вода, це не набір молекул води, які в рідкому стані утворюють сіткову структуру з молекул Н2О, яку ще називають кластерною структурою, структура яка може змінюватися в часі. Саме кластерна структура молекул води, визначає основні хімічні та фізичні властивості води. Це справедливо, коли мова йде про так звану чисту воду або про дистиляте. Природна ж вода - крім молекул Н2О містить різні органічні та неорганічні домішки, які разом і є природна питна вода. Правильніше можливо було б казати, що природна питна вода - це розчин різних органічних і неорганічних речовин в матриці розчиннику - воді. З точки зору фізики, хімії таких водних розчинів, залежно від складу розчину, концентрації тих чи інших органічних або неорганічних молекул, їх характеристик, можливі два граничних випадки структури водних розчинів. Це може бути гетерофазний розчин, коли всі органічні та неорганічні молекули розчинені у воді. Однак між собою вони в розчині дуже слабо взаємодіють, тобто введуть себе в розчині індивідуально. Така вода не має у своїй структурі якихось самоорганізованих, упорядкованих структурних систем. Якщо для такого гетерофазного розчину фазовий перехід - гетерофазний розчин - тверда фаза, то в результаті тверда фаза буде являти собою набір різних мікрокристалів, утворених з розчинених домішок у гетерогенному розчині. Якщо отримати таку тверду фазу на прозорому склі і розглянути її за допомогою мікроскопа в поляризованому світлі, то ми побачимо картину зображення на фото 1.
На темному полі зору, оскільки це поляризоване світло і поляризатори мікроскопа схрещені, видно світлі мікрокристалики, тобто вони деполяризуют видиме випромінювання чи інакше є оптично активними. Але головне те, що в структурі твердої фази на склі проявляються домішки, як окремі мікрокристалики мікронних лінійних розмірів.

Фото1

Фото 1

Інший граничний випадок розчину - гомогенний розчин - всі розчинені домішки і сам розчинник, матриця води, - це єдина, самоорганізована система, в якій у результаті природної самоорганізації реалізується впорядковане середовище (міцелярно або липопротеідна), що характерно для живих структур, тобто утворюється ліотропна жидкокристаллічна структура. У цьому випадку, в результаті такого ж фазового переходу, як і в першому випадку, рідка фаза - тверда фаза, утворюється чітка впорядкована структура твердої фази (фото 2). Така структура твердої фази називається фрактальною, причому фрактали виявляють оптичну активність. З цього випливає ряд важливих фізичних висновків.


_image002

Фото 2


Фрактальна структура означає особливу симетричну структурну впорядкованість, основний елемент симетрії проявляється, повторюється на будь-яких геометричних розмірах. Виявляється, що всі живі структури побудовані за фрактальним принципом, а не за принципом щільної упаковки молекул або атомів, з яких побудована структура.
Фрактальність структури - це принцип оптимальної структурної впорядкованості або нещільної впорядкованої структури. Наявність оптичної активності або дисеметрії середовища структури - це дуже важливий природний феномен. Якщо структура живої системи має дисиметрію середовища, це означає, що вона відповідає закону В.Вернадського, згідно з яким основна відмінність живої структури від неживої - наявність в живому дисеметрії середовища. У свою чергу, наявність дисиметрії середовища структури води означає, що вода є живою біогенною структурою.
Таким чином, природна, структурно збалансована і впорядкована питна вода - це фрактальна, дисеметрійна структура і саме така вода максимально відповідає властивостям внутрішньоклітинної води організму людини.

 

Структура сніжинок як інформаційні властивості води


Особливий вплив на людей мали роботи Масару Емото, який вперше опублікував свої картинки структури сніжинок води, яка піддавалася різним зовнішнім взаємодіям на воду. Дійсно вражає те, що в залежності від тієї інформації (звукової, образної), яка дається воді, відбивається на структурі та формі сніжинок. Зараз російські вчені на чолі з фізиком В.Ізвєковим, повторили досліди Емото і пішли далі у цих дослідженнях. Зокрема цією технологією вивчені сніжинки, добре відомої природної питної води «Моршинська» і було отримано, що з інформаційними властивостями ця вода нагадує водохресну воду.
Структура сніжинок давно досліджується людиною. Ще І.Кеплер вивчав сніжинки, намагався зрозуміти чим визначаються їх химерні структури шестигранників. Сьогодні відомо 150 різних типів сніжинок, що відповідає різним інформаційним властивостям тієї вихідної води, яка утворює відповідну форму і структуру сніжинок. Строго кажучи, форма сніжинок не зовсім відповідає природній структурі води, з якої вона утворюється, оскільки при утворенні сніжинки, за рахунок кристалізації, відбувається часткове «виштовхування» містимих у воді природних домішок (ліквація). Структура сніжинки - це інформаційна компонента структура води. Строго не вірне твердження, що форма сніжинки означає, що дана питна вода є структурно впорядкованою.
Фрактальна, оптично активна структура води, про яку писалося вище (фото 2) це дійсно картинка структурно-упорядкованої, самоорганізації природної питної води.

 

Яка питна вода потрібна (корисна) людині


З вищевикладеного, враховуючи і багато що не увійшли в цю статтю незвичайні властивості природних питних вод, можна сьогодні сформулювати основні хімічні, мікробіологічні і особливо фізичні критерії, яким повинна задовольняти питна вода, яка необхідна людині для збереження здоров'я його організму.
Природна, біогенна питна вода повинна задовольняти наступним високим критеріям якості.
Питна вода повинна містити в своєму складі всі необхідні мікро- і макроелементи, які необхідні людині для нормального функціонування його організму і які людина надходить з питною водою. Це повинна бути природна, поверхнева, поточна вода, яка має власну, природну біоенергетику, що задається як її природними властивостями, так і впливам енергії Космосу. 

Питна вода для збереження життя людини повинна мати найвищий критерій структурної впорядкованості - це фрактальна, дисиметрійна питна вода.
Вода повинна бути природною, біологічно доступною, легкозасвоюваною, повинна мати максимальну проникаючу здатність через мембрани клітин організму, і мати основні фізичні та фізіологічні характеристики подібні з внутрішньоклітинною водою. Наприклад, водопровідна вода має величину поверхневого натягу до 73 дин/см, а внутрішньоклітинна вода має поверхневий натяг близько 43 дин/см. Клітці потрібна велика кількість енергії на подолання поверхневого натягу води.

Питна вода має бути середньої жорсткості. Дуже жорстка або м'яка вода однаково не оптимальна для нормального функціонування клітин організму. У зв'язку з постійним забрудненням організму людини різними екологічними токсинами, більш прийнятна для нашого організму структурована, лужна вода (рН 8,0 - 9,0). Саме лужна, але структурно-впорядкована питна вода краще зберігатиме кислотно-лужну рівновагу рідин організму, в більшості має слаболужну реакцію.

Така важлива характеристика питної води, як окислювально-відновний потенціал води повинен відповідати окислювально-відновного потенціалу міжклітинної рідини.
Ця величина знаходиться в діапазоні від -100 до -200 мВ (мілівольт). У такому разі організму не потрібно витрачати додаткову енергію на вирівнювання окислювально-відновного потенціалу.

Питна вода не повинна містити ніякої негативної для організму людини інформації. Не повинна порушувати природну біоенергоінформаційну характеристику внутрішньоклітинної води.

Де сьогодні людині брати таку високоякісну, структуровану питну воду? Сьогодні на Україні є високоякісні, фасовані природні питні води. Чи не перераховуючи всі такі фасовані води України, вкажемо тут як приклад, а не для реклами, такі фасовані води як «Горянка», «Старий Миргород», «Цілюща», «Конотопська чарівна», «Чудотворна вода чарівного довголіття», в Росії «Кремлівська вода».
Якщо немає доступу до таких фасованих, високоякісних питним водам, то людина може робити свою власну, високоякісну питну воду з води природних джерел, або з водопровідної води, яка відповідає стандарту «Питна вода» і робити з таких вод талу питну воду. Тала вода, яка вперше народжується в квартирі того, хто її отримує, дає йому структуровану, льодоподібну структурну питну воду, яка добре відповідає структурі внутрішньоклітинної води. При кімнатній температурі тала вода зберігає структуру льоду протягом 6-8 годин.

Людина повинна постійно пам'ятати, що для його здоров'я необхідна тільки високоякісна, структурно впорядкована. Природна питна вода.
Дійсно природна, структурована питна вода - це жива структура, це саме життя. Біоенергоінформаційне ставлення людини до питної води, як і такі ж відносини між людьми - це основа здоров'я людини.
Істинно справедливе твердження, що екологія здоров'я і довголіття людини - це екологія природної питної води. Тільки через високу екологічну культуру питної води, її вживання, людина може і повинен берегти своє здоров'я і довголіття, а отже зберегти саме життя на землі.
Відновимо і збережемо для наших нащадків високу природну, структурно-впорядковану питну воду - основу життя на землі. Без такої високоякісної біогенної питної води повноцінне життя на землі неможлива.